علمی و فناوری

Broadcom اولین تراشه Wi-Fi 6E را برای دستگاه های تلفن همراه ارسال می کند و راه را برای شبکه های جدید 6GHz هموار می کند

Broadcom اعلام کرد آنچه را که اولین تراشه Wi-Fi 6E برای دستگاه های تلفن همراه نامیده می شود ، پشتیبانی از کانال های پهنای 160 مگاهرتز در طیف بی سیم 6 گیگاهرتزی که FCC به زودی می تواند برای استفاده در ایالات متحده باز شود.

پهنای باند اختصاصی باند فرکانس سوم را به طیف سنتی Wi-Fi اضافه می کند. امروزه اکثر شبکه های Wi-Fi و دستگاه های مشتری از باندهای فرکانس 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز استفاده می کنند. استاندارد جدید از بلوک های پیوسته در طیف فرکانس بدون مجوز 5.925- تا 7.125GHz بهره می برد. اساساً ، Wi-Fi 6E صرفاً Wi-Fi 6 (802.11ax) با پهنای باند بسیار بیشتری است.

همچنین بخوانید:  مهاجرت به استرالیا با پارس کانادا

چرا این مهم است؟ از آنجا که Wi-Fi شانه های زیادی برای ترافیک جهانی اینترنت دارد ، فقط پهنای باند محدود محدود به آن را کنترل می کند: فقط باند 70 مگاهرتز در باند 2.4 گیگاهرتز و 500 مگاهرتز طیف وجود دارد. باند 5 گیگاهرتزی. گروه 6GHz پهنای باند اضافی تا 1200 مگاهرتز را فراهم می کند – به اندازه کافی برای پشتیبانی از 14 کانال 80 مگاهرتز جدید و هفت کانال جدید 160 مگاهرتز.

تمام این کانال های جدید به معنی تراکم کمتر در شبکه های بی سیم خواهند بود در خانه ، محل کار و در حال حرکت. اما همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید ، به سخت افزار جدیدی نیاز دارید تا به آن طیف بپردازید. تراشه های Wi-Fi 6E مانند Broadcom از نظر عقب سازگار خواهند بود زیرا در شبکه های 2.4 و 5GHz کار می کنند ، اما آنها فقط هنگام اتصال به روتر ها و نقاط دسترسی Wi-Fi که در جدید کار می کنند ، سرعت های بالاتر نیز ارائه می دهند. طیف 6GHz.

همچنین بخوانید:  مایکروسافت در سرفیس بوک 3 از پردازنده‌های AMD Zen 2 و رادئون Navi استفاده می‌کند

Broadcom می گوید تراشه BCM4389 آن از دو جریان فضایی به طور همزمان پشتیبانی می کند و باید به صورت تئوری توان 2.63Gbps را در لایه فیزیکی تحویل دهد. مطمئناً عملکرد دنیای واقعی بسیار کمتر است ، اما هنوز هم بسیار سریع است. این تراشه همچنین از فناوری های معرفی شده با نسخه های Wi-Fi قبلی استفاده خواهد کرد ، از جمله Multi-user MIMO ، OFDMA و Modulation 1024-QAM . [19659002بااینحال،یکیازاشکالاتاحتمالیاستفادهازطیف6GHz،کاهشدامنهاستانتقالرادیوبااستفادهازفرکانسهایبالاترطولموجکوتاهتریداردوطولموجکوتاهمستعدجذببیشترموانعفیزیکیماننددیوارهاوسقفهامیباشدبههمیندلیلاستکهیکشبکه24گیگاهرتزیمیتواندمساحتبیشتریازیکشبکه5GHzراپوششدهد

طبق گفته Broadcom ، BCM4389 باید تا اواخر پاییز سال 2020 ، حمل و نقل شود و در دستگاه های مشتری قابل دسترسی باشد. برای انتخاب از این فصل تعطیلات ، دستگاه های Wi-Fi 6E دارید. برای اطلاعات بیشتر [پیوندهایوابستهوابسته ما را بخوانید.